Goed om te weten

Op deze pagina geven we informatie over allerhande praktische zaken die voor ouders van belang zijn om te weten

Tarieven, algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement BSO Zazou
Hier vindt u de tarieven, algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement voor 2017

Openingstijden dagelijks na schooltijd
Onze BSO is iedere dag tot 18.30 uur geopend. Het is mogelijk om verlengde opvang af te nemen tot 19.00 uur. Ouders kunnen dit aangeven bij hun inschrijving of bespreken met de medewerker van de plaatsing.

Openingstijden tijdens hele dagen opvang
Tijdens vakanties en op studiedagen van school verzorgen wij de hele dag opvang. Voor de kinderen van de Tarcisiusschool vindt deze opvang op maandag, dinsdag en donderdag plaats op de prinses Margrietlaan. Op woensdag en vrijdag vindt de vakantieopvang plaats op Kleiweg 310.
Voor leerlingen van de overige scholen vindt de vakantieopvang van maandag t/m vrijdag plaats op Kleiweg 310.
De kinderen zijn op deze dagen van 8.00 tot 18.30 uur welkom.

Openingstijden voorschoolse opvang
Dagelijks verzorgen wij op Kleiweg 310 voorschoolse opvang. De kinderen zijn hier vanaf 7.00 uur welkom. Dit geldt ook voor studie- en vakantiedagen. Wij zorgen er uiteraard voor dat de kinderen op tijd op school zijn.

Extra dagen
Kinderen mogen altijd een dagje extra komen, mits hiervoor plaats is op de groep. Ouders die hun kind een extra dag willen brengen, moeten hiervoor contact opnemen met de medewerker van de plaatsing. Zij zal kijken of er plaats is op de betreffende dag. Een extra dag wordt in rekening gebracht.

Ruilen van dagen
Dagen waarop uw kind om wat voor reden dan ook niet kan komen, mogen geruild worden voor een andere dag. Dit geldt dus ook voor dagen waarop Zazou gesloten is. Verder gelden de volgende regels:

  • Er moet plaats zijn op de basisgroep. Dit houdt in dat er voldaan moet worden aan de beroepskracht-kindratio, waarin de nieuw geplaatste kinderen zijn opgenomen. Een ruildag kan niet plaatsvinden wanneer er een extra medewerker voor ingezet moet worden.
  • Wanneer er geen plaats is op de eigen groep mag het kind naar de ruilgroep. De ruilgroep is voorafgaand afgesproken met ouders.
  • Ruilen kan alleen op de eigen locatie, uitsluitend op de basisgroep en de ruilgroep.
  • Ruildagen kunnen per e-mail aangevraagd worden op ruilenbso@kdvzazou.nl. Binnen 72 uur krijgt de ouder reactie op de aanvraag, waarna de aanvraag indien mogelijk op reservering wordt gezet. Drie weken voor de aangevraagde ruildag kan de ouder contact opnemen met de leidinggevende. Dit kan via het telefoonnummer 06-21966156. Als er plaats is op de basisgroep of de ruilgroep zal de leidinggevende de reservering omzetten in een definitieve ruildag.
  • De ruildag wordt voorafgaand aan de opvangdag aangevraagd (Dit betekent dus dat ruildagen niet in het verleden kunnen liggen.)
  • Ruildagen op dezelfde dag kunnen alleen telefonisch gereserveerd worden bij de leidinggevenden via het telefoonnummer 06-2196615, tussen 11.00 uur en 13.00 uur.
  • Op het moment van de aanvraag mag de dag waar u naartoe wilt ruilen maximaal 6 maanden in de toekomst liggen.
  • Ruildagen kunnen alleen plaatsvinden wanneer er sprake is van gelijke opvangproducten.
  • Nationale feestdagen mogen geruild worden.
  • Het ruilen van reeds geruilde dagen is niet mogelijk.

Dagen waarop Zazou gesloten is
Wij zijn het gehele jaar geopend met uitzondering van erkende feestdagen, de vrijdag na Hemelvaartdag en de eerste werkdag na kerst.

In 2017 zijn we dicht op:
Tweede Paasdag – maandag 17 april 2017
Koningsdag – donderdag 27 april 2017
Hemelvaartdag – donderdag 25 mei 2017
De dag na Hemelvaartdag – vrijdag 26 mei 2017
Tweede Pinksterdag – maandag 5 juni 2017
Kerst – maandag 25 en dinsdag 26 december 2017
De eerste werkdag na kerst – woensdag 27 december 2017

Aangepaste sluitingstijden
Een paar dagen per jaar sluiten we bij Zazou om 17.00 uur. We laten dit ouders weten door middel van posters en een mededeling in een brief. Het gaat om Goede Vrijdag, Sinterklaasavond, Kerstavond en Oudejaarsavond.

Landelijkregister Kinderopvang
Op de website van het LRK kunt u de meest recente inspectierapporten van de GGD inzien.

Klachten
Mocht u klachten hebben over onze dienstverlening dan kunt u hier onze klachtenregeling vinden