Ouders & Zazou

Iedere dag opnieuw vertrouwt een groot aantal ouders hun kinderen toe aan onze medewerkers. Deze medewerkers nemen de zorg voor de kinderen met liefde op zich en houden hierbij rekening met ieder kind. Om dat zo goed mogelijk te doen, is het belangrijk om nauw contact te hebben met de ouders. Zij kennen hun kind immers als geen ander. Bij het ophalen van de kinderen vindt een kort gesprek plaats over hoe het met het kind is gegaan. Soms zijn er bijzonderheden die voor medewerkers fijn zijn om te weten. Misschien zijn er bijzondere familieomstandigheden of is een kind vol van zijn nieuwe hobby.

kids_L

Naast het contact over de dagelijkse belevenissen van de kinderen, worden ouders ook geïnformeerd over andere zaken, zoals een zwangerschapsverlof van een medewerker of een verbouwing op een locatie. Zazou vindt het belangrijk dat dit tijdig en juist gebeurt. Dergelijke berichten ontvangen ouders in het Ouderportaal.

We informeren ouders via email en/ of het Ouderportaal over de BSO en Zazou in het algemeen.

Zazou wil ouders graag goed informeren en betrekken bij de organisatie. Dit gebeurt bij in het overleg met de (centrale) oudercommissie, die zorg draagt voor de belangen van ouders en kinderen en die het management kan adviseren.
Helaas heeft de BSO op dit moment geen oudercommissies per locatie. Ouders die interesse hebben in het oprichten van een oudercommissie voor de BSO worden van harte uitgenodigd zich te melden.
Wanneer ouders niet vertegenwoordigd zijn in een oudercommissie (doordat er onvoldoende animo is voor deelname hieraan), ontvangen zij persoonlijk via e-mail de officiële stukken die anders langs de OC zouden zijn gegaan. Ouders worden in de gelegenheid gesteld op deze stukken te reageren.