Covid-19

Op deze pagina houden we u zo goed mogelijk op de hoogte rondom de maatregelen mbt het coronavirus. Met name waar deze betrekking hebben op de kinderopvang.

Tijdens de persconferentie op dinsdag 31 maart werd bekend dat alle geldende maatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.

Scholen en kinderdagverblijven blijven derhalve gesloten tot en met dinsdag 28 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

Dit betekent dat wij het opschorten van kinderdagopvang en buitenschoolse opvang hebben ook hebben verlengd tot deze datum.

Kinderopvang Zazou biedt vanaf, 16 maart 2020, t/m 28  april 2020 GEEN reguliere opvang meer aan. 

Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.

Zazou biedt voor ouders in deze beroepen ook Noodopvang aan,  bekijk de informatie hierover verderop deze pagina

Veelgestelde vragen:

We kunnen ons voorstellen de huidige situatie de nodige vragen bij u oproept. De vragen die we over de afgelopen dagen hebben ontvangen behandelen we in onze FAQ.

Laatste Nieuws:

Maatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april a.s.

  • Alle maatregelen blijven van kracht t/m 28 april
  • scholen dicht t/m meivakantie
  • maak geen plannen voor de meivakantie
  • daarna  niet alles meteen open, maar gefaseerd
  • maatregelen kunnen verlengd worden
  • ruim van tevoren nieuwe datum
  • ook zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen kunnen getest worden

Teruggave eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage kinderopvang

Vrijdag 20 maart melden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark dat  ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, hun geld terug krijgen.

Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten en hun kind(eren) naar noodopvang brengen.

bekijk voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug

 

Volg Kinderopvang Zazou nu ook op youtube!

Zoek ons kanaal op youtube, ‘kinderopvang zazou’ , dagelijks nieuwe filmpjes.

 

Meer informatie:

Websites Rijksoverheid:

Websites RIVM:

Oudernieuwsbrieven mbt Corona- Covid-19 [archief]