FAQ Coronavirus

Algemeen

Nee, als je verwacht na de coronacrisis weer gebruik te maken van de kinderopvang, adviseren we je je kindplaats nu niet op te zeggen. Je weet dan dat er op dat moment ook plaats is voor je kind(eren). Gezien de steunmaatregelen van de regering is er op dit moment ook geen noodzaak je opvang stop te zetten.

Category: Algemeen

Als je in de periode van 16 maart j.l. tot en met 28 april a.s. incidentele opvang hebt aangevraagd, hetzij via ruiltegoed of extra op factuur dan laten we dat vervallen. Afgeboekt ruiltegoed wordt weer teruggeboekt en eventuele extra in rekening gebrachte kosten worden gecrediteerd.

Als je in de periode van 16 maart j.l. tot en met 28 april a.s. incidentele opvang hebt aangevraagd, hetzij via ruiltegoed of extra op factuur dan laten we dat vervallen. Afgeboekt ruiltegoed wordt weer teruggeboekt en eventuele extra in rekening gebrachte kosten worden gecrediteerd.

De overheid heeft besloten dat vanaf maandag 16 maart scholen en kinderopvang zullen sluiten. De scholen en kinderopvang zijn alleen open voor kinderen van wie één of beide ouders een cruciaal beroep hebben.  Welke beroepen onder cruciale beroepen vallen zie je op de website van de Rijksoverheid.
Valt jouw beroep hier niet onder,dan kan je je kind(eren) helaas niet naar de kinderopvang brengen.

Category: Algemeen

BSO vanaf 11 mei 2020

Deze week komen er vervolg mails met extra informatie over de opvang vanaf 11 mei 2020. Hierin zal meer aandacht worden besteedt aan het halen en brengen, voorzorgsmaatregelen die we per locatie hebben genomen, tijden etc.

We proberen u via mail en ook op deze plek zo goed en snel als mogelijk te informeren.

11 mei starten de scholen weer, kinderen kunnen naar de BSO op dagen dat zij naar school gaan.
Informatie wordt via email verstuurd over het aanmelden voor deze (vaak) afwijkende dagen.

Voor de scholen waarvan de schooltijden vanaf 11 mei nog niet tot reguliere uren zijn worden de BSO openingstijden tijdelijk aangepast.
We sluiten direct aan op de schooltijden om de kinderen direct op te kunnen vangen, de sluitingstijd wordt daardoor ook aangepast. We sluiten eerder, per mail wordt u geïnformeerd.

Facturen en Betalingen

Het lijkt tegenstrijdig: je kind mag niet naar de kinderopvang – tenzij je werkzaam bent in een cruciaal beroep – en toch sturen we je een factuur en vragen we je ook om die te betalen. Dat doen we om 2 redenen, die dinsdagavond 17 maart door de overheid zijn genoemd:

“Van de kinderopvang wordt in deze tijden een extra inspanning gevraagd, namelijk om opvang te blijven bieden waar echt noodzakelijk, en om die opvang uit te breiden (soms zelfs 24/7) waar nodig. Aan ouders die normaliter kinderopvang gebruiken, vragen wij daarom de gehele factuur aan de kinderopvang te blijven voldoen, zoals gewoonlijk, ook als zij op dit moment niet van opvang gebruik kunnen maken.

  1. De kinderopvangsector blijft daarmee in staat goede opvang te verzorgen. Ook na het coronavirus.
  2. Voor ouders betekent het doorbetalen dat het recht op kinderopvangtoeslag blijft bestaan en dat de plek in de kinderopvang, wanneer deze weer regulier opengaat, behouden blijft.

Een deel van de factuur heeft betrekking op de eigen bijdrage die ouders betalen. Vrijdag 20 maart melden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark dat  ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, hun geld terug krijgen.

Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten en hun kind(eren) naar noodopvang brengen.

bekijk voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug

De overheid doet hiermee een beroep op de kinderopvang, op onze medewerkers (om zelfs 24/7 paraat te staan!) én op ouders. Zodat er nog kinderopvang bestaat als deze nare situatie voorbij is. Dat is de reden waarom ook wij je vragen je factuur te blijven betalen. Niet betalen van de factuur betekent bovendien dat de Belastingdienst je zal vragen je kinderopvangtoeslag terug te storten en dat je kindplaats komt te vervallen.

Ook BOinkBelangenvereniging van Ouders in de kinderopvang, roept ouders op hun hele factuur te betalen. BOink spreekt daarmee het vertrouwen uit in de aangekondigde steunmaatregelen van de overheid en vraagt ouders hetzelfde te doen.

Als je in de periode van 16 maart j.l. tot en met 28 april a.s. incidentele opvang hebt aangevraagd, hetzij via ruiltegoed of extra op factuur dan laten we dat vervallen. Afgeboekt ruiltegoed wordt weer teruggeboekt en eventuele extra in rekening gebrachte kosten worden gecrediteerd.

Als je in de periode van 16 maart j.l. tot en met 28 april a.s. incidentele opvang hebt aangevraagd, hetzij via ruiltegoed of extra op factuur dan laten we dat vervallen. Afgeboekt ruiltegoed wordt weer teruggeboekt en eventuele extra in rekening gebrachte kosten worden gecrediteerd.

De overheid heeft besloten dat alle kinderen van ouders zonder cruciaal beroep tijdelijk niet naar de opvang mochten komen sinds 16 maart. Er is een compensatieregeling voor ouders met een contract in de kinderopvang van kracht, zolang die regeling geldt vind er in deze periode geen opbouw van ruiltegoed plaats.

Kinderen hoeven in de periode tot 11 mei 2020 niet te worden afgemeld.

Ruiltegoed dat was ingezet in deze periode wordt teruggeboekt, evt extra kosten nav aangevraagde extra opvang worden gecrediteerd. 

Noodopvang

De overheid heeft ons gevraagd nood-kinderopvang te bieden voor ouders met een cruciaal beroep.  Daar dragen wij, met al onze medewerkers,  graag aan bij mee. Werk je in een cruciaal beroep en wil je gebruikmaken van noodopvang voor je kind(eren), vul online dit formulier in. Per mail wordt je vervolgens op de hoogte gehouden van je aanvraag.

Category: Noodopvang

Wij hebben noodopvang georganiseerd op de locatie aan de kleiweg 310 in Rotterdam.

Kinderopvang Zazou
Kleiweg 310
3045PM Rotterdam

De noodopvang is geopend van 07.30u t/m 18.30u van maandag t/m vrijdag

Al onze andere locaties zijn gesloten deze periode

 

Category: Noodopvang

Nee, kinderen die symptomen vertonen zoals milde luchtwegklachten zoals hoesten, een snotneus, keelpijn of koorts hebben mogen niet naar de opvang gebracht worden, ook niet als één of beide ouders een cruciaal beroep hebben.

Category: Noodopvang

Ruiltegoed

Sinds de opvang is gesloten per 16 maart j.l. vind er geen opbouw van ruiltegoed plaats. De overheid heeft ouders met een contract in de kinderopvang compensatie toegezegd. Deze periode loopt vooralsnog ook door na 11 mei aanstaande, dus ook als de opvang weer start.
Zolang er sprake is van de compensatieregeling vind er geen opbouw van ruiltegoed plaats.

informatie bij wijzigingen volgt hier en via de email nieuwsbrieven

Category: Ruiltegoed

Load More