FAQ Coronavirus

Facturen en Betalingen

Het lijkt tegenstrijdig: je kind mag niet naar de kinderopvang – tenzij je werkzaam bent in een cruciaal beroep – en toch sturen we je een factuur en vragen we je ook om die te betalen. Dat doen we om 2 redenen, die dinsdagavond 17 maart door de overheid zijn genoemd:

“Van de kinderopvang wordt in deze tijden een extra inspanning gevraagd, namelijk om opvang te blijven bieden waar echt noodzakelijk, en om die opvang uit te breiden (soms zelfs 24/7) waar nodig. Aan ouders die normaliter kinderopvang gebruiken, vragen wij daarom de gehele factuur aan de kinderopvang te blijven voldoen, zoals gewoonlijk, ook als zij op dit moment niet van opvang gebruik kunnen maken.

  1. De kinderopvangsector blijft daarmee in staat goede opvang te verzorgen. Ook na het coronavirus.
  2. Voor ouders betekent het doorbetalen dat het recht op kinderopvangtoeslag blijft bestaan en dat de plek in de kinderopvang, wanneer deze weer regulier opengaat, behouden blijft.

Een deel van de factuur heeft betrekking op de eigen bijdrage die ouders betalen. Vrijdag 20 maart melden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark dat  ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, hun geld terug krijgen.

Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten en hun kind(eren) naar noodopvang brengen.

bekijk voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug

De overheid doet hiermee een beroep op de kinderopvang, op onze medewerkers (om zelfs 24/7 paraat te staan!) én op ouders. Zodat er nog kinderopvang bestaat als deze nare situatie voorbij is. Dat is de reden waarom ook wij je vragen je factuur te blijven betalen. Niet betalen van de factuur betekent bovendien dat de Belastingdienst je zal vragen je kinderopvangtoeslag terug te storten en dat je kindplaats komt te vervallen.

Ook BOinkBelangenvereniging van Ouders in de kinderopvang, roept ouders op hun hele factuur te betalen. BOink spreekt daarmee het vertrouwen uit in de aangekondigde steunmaatregelen van de overheid en vraagt ouders hetzelfde te doen.

Als je in de periode van 16 maart j.l. tot en met 28 april a.s. incidentele opvang hebt aangevraagd, hetzij via ruiltegoed of extra op factuur dan laten we dat vervallen. Afgeboekt ruiltegoed wordt weer teruggeboekt en eventuele extra in rekening gebrachte kosten worden gecrediteerd.

Als je in de periode van 16 maart j.l. tot en met 28 april a.s. incidentele opvang hebt aangevraagd, hetzij via ruiltegoed of extra op factuur dan laten we dat vervallen. Afgeboekt ruiltegoed wordt weer teruggeboekt en eventuele extra in rekening gebrachte kosten worden gecrediteerd.

Omdat de overheid heeft besloten dat alle kinderen van ouders zonder cruciaal beroep tijdelijk niet naar de opvang mogen komen vind er in deze periode geen opbouw van ruiltegoed plaats. Kinderen hoeven niet te worden afgemeld. Ruiltegoed dat was ingezet in deze periode wordt teruggeboekt, evt extra kosten nav aangevraagde extra opvang worden gecrediteerd. 

Load More