Ouders & Zazou

Iedere dag opnieuw vertrouwt een groot aantal ouders hun kinderen toe aan onze medewerkers. Deze medewerkers nemen de zorg voor de kinderen met liefde op zich en houden hierbij rekening met ieder individueel kind. Om dat zo goed mogelijk te doen, is het belangrijk om nauw contact te hebben met de ouders. Zij kennen hun kind immers als geen ander. Bij het brengen en ophalen van de kinderen vindt een kort gesprek plaats over hoe het met het kind gaat. Soms zijn er bijzonderheden die voor medewerkers fijn zijn om te weten. Misschien heeft het kind de dag ervoor een feestje gehad of is het een beetje ziek geweest. 

Aan het einde van de dag vertellen onze medewerkers op hun beurt hoe de dag van het kind bij Zazou is geweest. Ouders kunnen bovendien inloggen in het Ouderportaal, waar zij gedurende de hele dag actuele informatie kunnen lezen over onder andere eten, slapen en spelen.

Baby-met-speldje

Naast het contact over de dagelijkse belevenissen van de kinderen, worden ouders ook geïnformeerd over andere zaken, zoals een zwangerschapsverlof van een medewerker of een verbouwing op een locatie. Zazou vindt het belangrijk dat dit tijdig en juist gebeurt. Dergelijke berichten ontvangen ouders in het Ouderportaal.

Twee keer per jaar worden ouders door de medewerkers op de groep uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind. De medewerkers hebben het kind voor die tijd geobserveerd en hiervan een verslag gemaakt. In het gesprek kunnen ouders en medewerkers ervaringen en tips uitwisselen en desgewenst een aanpak bespreken.

Zazou wil ouders graag goed informeren en betrekken bij de organisatie. Dit gebeurt door overleg met de centrale oudercommissie. Deze oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en bestaat uit ouders van verschillende Zazou-locaties. De oudercommissie vergadert een paar keer per jaar met het management van Zazou over allerhande onderwerpen. Ouders die niet vertegenwoordigd zijn in de centrale oudercommissie (doordat er op hun locatie onvoldoende animo is voor deelname aan de oudercommissie), worden via e-mail persoonlijk geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld te reageren.