Tarieven KDV 2020

Hieronder vindt u de tarieven die in 2019 gelden voor onze standaardproducten op het kinderdagverblijf.

Standaard uurtarief* €8,86
Uurtarief locatie Donkersingel** €8,17
Verlengde opvang (van 7.00-7.30 uur of 18.30-19.00) €5,54
Incidentele dag €121,88

* Dit tarief is inclusief warme maaltijd
** Op de locatie Donkersingel wordt de lunch gevormd door een broodmaaltijd

Voor incidentele opvang geldt een toeslag van 25% op de standaard tarieven.

Wilt u meer weten of heeft u een specifieke vraag, neem dan contact op met onze medewerkers van de plaatsing, via plaatsing@kdvzazou.nl of 010-200 24 01.

Op alle diensten van Kinderopvang Zazou B.V. zijn de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang van kracht. Hier vindt u de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement van Kinderdagverblijf Zazou.