Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Op deze pagina vind u het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Kinderopvang Zazou. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 mei 2019.

Om tot dit beleidsplan te komen zijn aan de hand van diverse thema’s gesprekken gevoerd met medewerkers. Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering.

Wilt u verder lezen?

Locatie Kleiweg 310, Veiligheids en gezondheidbeleid kdv 310 april 2019

Locatie Kleiweg 115, Veiligheids en gezonheidbeleid kdv 115 april 2019

Locatie Koraalstraat, Veiligheids en gezondheidbeleid kdv koraalstraat mei 2019