Klachtenregeling

Kinderopvang Zazou B.V.  heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van
ouders/ verzorgers.  Bij Zazou staan we erg voor een open en directe communicatie en heeft het uiteraard altijd de voorkeur om een issue eerst te bespreken met de direct
betrokkene. Wanneer dit onverhoopt niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kan het pad van een formele klacht bewandeld worden.

Klik op de volgende link voor de actuele klachtenregeling van Zazou,  Klachtenregeling

Een onderdeel van de klachtenregeling is het jaarlijkse verslag, het klachtenjaarverslag van afgelopen jaar vindt u hier, Klachten jaarverslag 2020