Inschrijven

Ouders die hun kind(eren) willen inschrijven kunnen gebruik maken van het inschrijfformulier. Op dit formulier kunt u ook uw voorkeur voor dagen en locatie aangeven.

Contact plaatsingsmedewerkers
Voor vragen en opmerkingen over de plaatsing kunt u terecht bij de plaatsingsmedewerkers. Mail naar plaatsing@kdvzazou.nl. Zij zijn dagelijks ook telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 14.30 uur (010-200 24 01).

Plaatsing
Na inschrijving krijgen ouders bericht of plaatsing van hun kind mogelijk is.

Wanneer dit nog niet het geval is, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst. Plaatsing geschiedt naar volgorde van inschrijving en afhankelijk van beschikbare leeftijdsplaats en plaatsingsdatum.

Er geldt een voorrangsregel voor tweede en volgende kinderen uit hetzelfde gezin. Kort voor de plaatsingsdatum nemen pedagogisch medewerkers van de groep contact op voor een intakegesprek.

Contract
Bij plaatsing krijgen de ouders het contract per email. Dit dienen zij ondertekend te retourneren. Zazou berekent eenmalig per contract €49,50 aan administratiekosten.

Opzegtermijn
Bij beeïndiging van de opvang hanteert Zazou een opzegtermijn van 1 maand.

Inschrijven? Klik hier