Inschrijven *Tijdelijke Inschrijvingsstop*

Op dit moment heeft Zazou de inschrijfmogelijkheden tijdelijk gesloten, we kunnen obv de huidige bezetting en beschikbare personeel geen plaatsingsovereenkomsten aanbieden. Inschrijven is momenteel niet mogelijk.

Houd onze berichtgeving of deze pagina in de gaten om te zien wanneer inschrijven weer mogelijk is.

Contact plaatsingsmedewerkers
Voor vragen en opmerkingen over de plaatsing kunt u terecht bij de plaatsingsmedewerkers. Mail bij voorkeur naar plaatsing@kdvzazou.nl.

Ook  zijn zij dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 14.30 uur (010-200 24 01).

Plaatsing
Na inschrijving krijgen ouders bericht of plaatsing van hun kind mogelijk is.

Wanneer dit nog niet het geval is, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst. Plaatsing geschiedt naar volgorde van inschrijving en afhankelijk van beschikbare leeftijdsplaats en plaatsingsdatum.

Er geldt een voorrangsregel voor tweede en volgende kinderen uit hetzelfde gezin. Kort voor de plaatsingsdatum nemen pedagogisch medewerkers van de groep contact op voor een intakegesprek.

Contract
Bij plaatsing krijgen de ouders het contract per email. Dit dienen zij ondertekend te retourneren. Zazou berekent eenmalig per contract €49,50 aan administratiekosten.

Opzegtermijn
Bij beeïndiging van de opvang hanteert Zazou een opzegtermijn van 1 maand.