Plaatsingsbeleid

Aanmelding 

Je kunt je kind aanmelden via onze website. We vragen je voor ieder kind een apart formulier in te vullen. De aanmelddatum in combinatie met andere factoren bepaalt je plaats op de wachtlijst.  
Wij verwerken de aanmelding en bekijken de plaatsingsmogelijkheden. Als er direct plek is, doen we je meteen een aanbod. Als er niet direct plek is, bespreken we met je wat er wel mogelijk zou zijn en plaatsen wij je kind eventueel nog op de wachtlijst voor de gewenste dagen en locatie. 

Rondleiding 

Natuurlijk wil je de locatie zien en de medewerkers ontmoeten. Een rondleiding kun je gemakkelijk aanvragen door een email te sturen naar plaatsing@kdvzazou.nl. Rondleidingen kunnen op de volgende momenten worden gegeven: 

Kinderdagverblijf : maandag tot en met donderdag rond 10.30 uur 
Buitenschoolse opvang: maandag tot en met donderdag om 17.00 uur of 17.30 uur  

Mocht dit echt niet uitkomen dan kunnen we kijken naar andere mogelijkheden. We ontvangen je graag op een van onze locaties.

Wachtlijst 

Op sommige locaties zijn er wachtlijsten. Dit geldt soms ook voor bepaalde dagen. De dinsdag en donderdag zijn gewilde dagen en zitten soms vol voor een bepaalde tijd. In dit geval kan het fijn zijn om deze dag (tijdelijk) te ruilen voor een andere dag. Je kunt dan eventueel op de wachtlijst blijven staan voor een dinsdag of donderdag en als je al een andere dag bij Zazou afneemt, geeft dit je wanneer er plekken vrijkomen ook meteen voorrang. 

Vanwege de grote aanvraag van dinsdag en donderdag kunnen deze dagen niet alleen worden afgenomen. Dinsdag of donderdag is altijd in combinatie met een andere dag.  

Voorrangsregels 

Het kan helaas voorkomen dat er op de locatie van jouw keuze een wachtlijst is. Wij hanteren de volgende voorrangsregels bij de plaatsing vanuit de wachtlijst: 

1.SMI plaatsing/urgentie vanuit de Gemeente Rotterdam 

2.Ouders die werkzaam zijn bij Zazou 

3.Doorstromen van een kinderdagverblijf van Zazou naar de BSO  

4.Broertjes/ zusjes met een actieve plaatsing bij Zazou 

5.Uitbreiding van dagen van een actieve plaatsing bij Zazou 

6.Wisseling van dagen van dagen van een actieve plaatsing bij Zazou 

7.Wisseling van groep binnen de locatie of wisseling van locatie 

8.Nieuwe aanmeldingen  

Bij het plaatsen van kinderen houden wij rekening met de geldende wet- en regelgeving, de samenstelling van de groepen, de gewenste locatie, de inschrijfdatum en de startdatum. 

Plaatsingsovereenkomst 

Zodra er een plek beschikbaar is voor je kind, nemen wij contact met je op om een aanbod te doen. Wanneer dit aanbod naar wens is, sturen wij een plaatsingsovereenkomst. Deze kun je digitaal binnen 7 dagen ondertekenen. Na het ondertekenen is de plaatsing definitief. 

Na het accorderen van de plaatsingsovereenkomst worden er € 50,- contractkosten in rekening gebracht. Dit betreffen eenmalige kosten.  

Kennismakingsgesprek 

Het kennismakingsgesprek wordt ook wel het intakegesprek genoemd. De medewerkers van de locatie nemen ongeveer 14 dagen voordat de plaatsing ingaat, contact met je op voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek bespreken zij de gang van zaken op de locatie, het dagritme en eventuele bijzonderheden van je kind met je.  

Beëindigen plaatsingsovereenkomst 

Je hebt altijd het recht om de plaatsingsovereenkomst tussentijds of gedeeltelijk op te zeggen. Hierbij geldt een wettelijke opzegtermijn van een maand vanaf de datum van opzegging. De opzegging dient altijd schriftelijk bij ons binnen te zijn. Dit mag door een email te sturen naar plaatsing@kdvzazou.nl. Wij sturen je altijd een bevestiging.  


Let op dat wanneer je Kinderopvangtoeslag ontvangt, je de (gedeeltelijke) opzegging ook tijdig doorgeeft aan de Belastingdienst. 

Algemene Voorwaarden 

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kun je vinden op www.kinderopvangzazou.nl onder ‘Tarieven’ of door hier te klikken. 

Vragen 

Wanneer je naar aanleiding van het Plaatsingsbeleid vragen hebt, kun je contact opnemen met de afdeling ‘Plaatsing’. 

E-mail: plaatsing@kdvzazou.nl | Telefoon: 010- 200 24 01 op maandag tot en met donderdag tussen 09.00-14.00 uur.