Mijn kind bij Zazou

Kinderdagverblijf

Bij Zazou bieden we opvang op horizontale groepen. Dit houdt in dat kinderen in een groep zitten met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Voor het kinderdagverblijf onderscheiden we dan ook twee soorten groepen: de babygroep (0-2 jaar) en de peutergroep (2-4 jaar). Kinderen stromen vanuit de 0-2 groep door naar de 2-4 groep, waarbij er uitdaging aangeboden kan worden passend bij de ontwikkelingsfase van de kinderen. Uitzonderingen hierop zijn de koala’s (de Koraalstraat) en de giraffen (Kleiweg 310). Hier worden kinderen van 0-4 jaar opgevangen.

Voor de baby’s (onder 1 jaar) geldt dat het ritme van de ouders aangehouden wordt. Op deze manier wordt rust en consistentie geboden aan een baby, waardoor de hechtingsrelatie en het ontdekken van de wereld bij de baby centraal kan staan. Om de consistentie te bieden kiezen wij ervoor om vanuit Zazou geen melkvoeding aan te bieden. Dit dien je dan ook zelf mee te nemen. De fruit- en groentehappen daarentegen worden wel aangeboden door Zazou. Na 1 jaar gaan de dreumesen over naar het vaste dagritme. De dag begint met groente en fruit, waarna de kinderen rond een uur of elf een warme maaltijd krijgen. Vervolgens krijgen de kinderen rond 15.15 yoghurt en wordt de dag afgesloten met een cracotte. Onze warme maaltijden worden besteld via Moekes Maaltijd. Zij stemmen de maaltijd af op de leeftijd van het kind. Mocht je kind allergieën hebben is dit handig om dit zowel te vermelden in de ouderapp als te melden aan de pedagogisch medewerkers van de groep.

De dreumes gaat vanaf 2 jaar naar de peutergroep. Op de peutergroep krijgt de beginnende peuter te maken met uitdagende activiteiten en uitstapjes. Vanaf twee jaar gaan wij regelmatig met de kinderen op uitstapje, hiervoor maken we gebruik van de BSO-bus, de bolderkar of de auto. De wereld van de peuter wordt hierdoor steeds groter. Verder zal de peuter steeds meer interesse krijgen in het toilet, wat gevolgd wordt door oefenen op het potje en wat uiteindelijk leidt tot zindelijkheid. We volgen hierbij de natuurlijke interesse van het kind en overvragen het kind hierbij niet.

Mentor/stamgroep

Bij Zazou wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd met een observatiesysteem. We volgen de ontwikkeling van de kinderen, maar geloven erin dat elk kind uniek is en zich ontwikkelt op zijn eigen tempo. Om de 5 maanden voor baby’s en om de 6 maanden voor dreumesen/peuters wordt een oudergesprek gevoerd met ouders om de ontwikkeling te bespreken. Mocht je eerder behoefte hebben aan een gesprek is dit uiteraard ook mogelijk. Dit gesprek vindt plaats met de mentor van jullie kind, de mentor is jullie aanspreekpunt binnen Zazou! Elk kind krijgt aan het begin van zijn tijd bij Zazou een mentor aangewezen. Daarnaast heeft ieder kind op het kinderdagverblijf een vaste stamgroep met daarbij vaste pedagogisch medewerkers. Echter, wanneer je gebruik wil maken van een extra opvangdag en dit is niet mogelijk vanwege het kindaantal, kan jullie kind in overleg eenmalig op een andere groep worden geplaatst.

Wennen

Wanneer jullie kind voor het eerst op de groep komt, breekt er een tijd aan van elkaar leren kennen. Het intakegesprek is vaak de eerste ontmoeting tussen de medewerker en het kind. Jullie zijn van harte welkom om een uur te blijven kijken na het intakegesprek (voorafgaand aan de startdatum). Wennen kan vanaf de startdatum van het contract. De kortere wendagen zorgen ervoor dat het kind geleidelijk de nieuwe omgeving op Zazou leert kennen en dat er ruimte is voor een langere overdracht. Tijdens het wennen is er aandacht voor de emoties van jullie kind, wordt jullie kind op zijn gemak gesteld en laat de mentor jullie kind kennis maken met de kinderen en de omgeving.

Buitenschoolse opvang (BSO)

De BSO is bij Zazou ingedeeld op leeftijd. Elke leeftijdsgroep bevindt zich op een andere locatie. De 4-5 jarigen worden opgevangen op de Bergse Zonnebloem, de 5-6 jarigen worden opgevangen op de Prinses Margrietlaan, de kinderen van 7 en 8 jaar worden opgevangen op Kleiweg 310 en de kinderen van 9 jaar en ouder op de Donkersingel. Op deze manier kunnen we passend bij de ontwikkelingsfase activiteiten en zorg aanbieden en krijgen de kinderen de kans om vriendschappen op de bouwen met leeftijdsgenoten.

Bij Zazou bieden we na schooltijd een leuke, ontspannende en uitdagende tijd. Tijdens onze activiteiten geven we de kinderen de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waar ze op school of thuis misschien geen gelegenheid voor hebben. Er worden bij Zazou dagelijks activiteiten aangeboden. De activiteiten worden gegeven in blokken die lopen van vakantie tot vakantie en duren gemiddeld 6 à 7 weken. Per keer kunnen de kinderen aangeven of ze mee willen doen.

Daarnaast bieden onze sportieve BSO-medewerkers tijdens vakantieweken of op studiedagen bijvoorbeeld judo, basketbal, tennis en hockeylessen aan of gaan zij met de kinderen de bossen in voor een heuse bootcamp. Verder zijn er ook (betaalde) lessen die buiten Zazou plaatsvinden. In het winterseizoen zijn er skilessen tussen herfst en kerstvakantie én tussen kerst en voorjaarsvakantie bij Indoor Ski & Snowboard. Verder bieden we tennislessen in het voor- en najaar aan bij Tennis Centrum Schiebroek en zwemlessen bij David Lloyd Blijdorp. Deze activiteiten zijn op inschrijving (beperkte plekken) en worden extra gefactureerd los van de BSO-tarieven. De activiteiten worden via de site bekend gemaakt via een inschrijflink. Verder zijn er in de vakanties uitdagende vakantieprogramma’s waarin allerlei leuke activiteiten zijn opgenomen rondom een specifiek thema. We ondernemen dan regelmatig uitstapjes.

Een andere bijzondere week die we aanbieden bij de BSO is de verjaardagsweek. Dit is één week in het kwartaal, waarbij de verjaardagen van de kinderen van dat kwartaal worden gevierd. In deze week zijn er allerlei speciale verjaardagsactiviteiten voor de kinderen geregeld.

Mentor/stamgroep

Ieder kind op de BSO heeft een vaste stamgroep met daarbij vaste pedagogisch medewerkers. Mocht je behoefte hebben aan een oudergesprek over de ontwikkeling van jullie kind is dit mogelijk op aanvraag.

Wennen

Wanneer jullie kind voor het eerst op de groep komt, breekt er een tijd aan van elkaar leren kennen. Het intakegesprek is vaak de eerste ontmoeting tussen de medewerker en het kind. Jullie zijn van harte welkom om een uur te blijven kijken na het intakegesprek (voorafgaand aan de startdatum). Wennen kan vanaf de startdatum van het contract. De kortere wendagen zorgen ervoor dat het kind geleidelijk de nieuwe omgeving op Zazou leert kennen en dat er ruimte is voor een langere overdracht. Hierbij is er aandacht voor jullie kind, wordt jullie kind op zijn gemak gesteld en laat de mentor jullie kind kennis maken met de kinderen en de omgeving.


Mocht je jouw kind willen inschrijven kan dat via de onderstaande knop: