Ruilen

Ruilen

Bij Zazou hanteren we met ingang van 2018 ‘Ruiltegoed’ waarmee het mogelijk is om een tegoed op te bouwen bij het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Aan dit ruiltegoed zijn wat spelregels verbonden, zowel voor de opbouw als de inzet ervan. Op deze pagina vind je de actuele spelregels, Zazou behoudt zich het recht voor deze regels eenzijdig aan te passen.

Achtergrond

Op de vaste opvangdag rekenen wij op de komst van een kind en zetten wij volgens wet- en regelgeving voldoende personeel in. Incidentele (extra) opvang op andere dagen dan de vaste dag(en), kan alleen als er ruimte is binnen de bestaande kind- en personeelsplanning.

Wanneer van tevoren bekend is dat een kind niet naar de opvang zal komen op een vaste dag, kan het kind tijdig afgemeld worden. Zodoende kunnen wij een betere voorspelling maken van het aantal verwachte kinderen en daar de planning op aanpassen. Tegelijkertijd bieden afmeldingen andere ouders die toevallig die dag of dat dagdeel incidentele opvang wensen meer kans op een plaatsing.

De basis

Er wordt automatisch een tegoed opgebouwd in uren wanneer een kind meer dan 10 dagen van tevoren voor een vaste opvangdag wordt afgemeld. Deze afmelding gebeurt via de app van flexkids. Met dit tegoed kan er op een andere dag, wanneer er opvangbehoefte ontstaat, incidentele opvang worden aangevraagd.

Ook de feestdagen of onze sluitingsdagen die binnen de reguliere opvangdagen vallen, worden omgezet in ruiltegoed. Dit gebeurt automatisch na het verstrijken van de feest- of sluitingsdag, daar hoef je zelf niets voor te doen. Ruiltegoed wordt uitsluitend opgebouwd in uren, staat los van de productprijs en is ook inzetbaar voor andere producten dan je volgens contract afneemt. Ruiltegoed is in alle gevallen echter alleen inzetbaar voor incidentele opvang en mag geen structureel karakter hebben.

Ruilen hebben wij als service geïntroduceerd, daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De spelregels

– Afmelden van reguliere opvangdagen kan 100 dagen van tevoren

– Ruiltegoed wordt alleen opgebouwd als de dag die wordt afgemeld meer dan 10 dagen later ligt

– Ruiltegoed is geldig vanaf de afmelddatum voor een periode van 150 dagen

– Ruiltegoed kan bij BSO- schoolwekenpakket alleen tijdens de contractweken worden ingezet

– Alleen bij kinderdagopvang en buitenschoolse opvang wordt ruiltegoed opgebouwd

– Afmelden is mogelijk via de app

– Afmelden kan alleen per product

– Het ruiltegoed kan gebruikt worden voor incidentele opvang: een hele dag, een vakantiedag of BSO opvang zolang de incidenteel af te nemen dag binnen de contractweken valt en géén structurele vorm heeft

– Het ruiltegoed is in uren ongeacht de prijs van het product

– Voor een tijdig afgemelde BSO-vakantiedag wordt 10.5 uur ruiltegoed opgebouwd

– Het ruiltegoed moet voldoende zijn voor het aantal uren dat je wilt afnemen. Bijvoorbeeld: je wilt een dag afnemen van 8 uur, maar je hebt maar 7 uur ruiltegoed. Dan is het niet mogelijk het ruiltegoed in te zetten. Ook niet voor de al opgebouwde 7 uur. Uiteraard kan er wel opvang aangevraagd worden. Je ontvangt daarvoor dan een factuur

– Het ruiltegoed is persoonlijk, gebonden aan het kind en niet overdraagbaar

– Inzet van ruiltegoed kan alleen tijdens de contractweken. Uiteraard is er in de andere weken ook incidentele opvang mogelijk welke apart op factuur komt.

– Een onbedoelde afmelding ongedaan maken kan enkel door een medewerker van de afdeling plaatsing en alleen als het kindaantal dit ook toelaat. Er kunnen inmiddels andere kinderen een extra dag(deel) afgenomen hebben.

– Het ruiltegoed is gebonden aan de opvangsoort én aan het kind en kan niet mee genomen worden bij een wijziging van de opvangsoort. Bij wijziging van locatie kan het ruiltegoed wel behouden blijven.

– Het ruiltegoed blijft 150 dagen geldig. Ongebruikt tegoed komt te vervallen. Bij beëindiging van contractuele opvang zal het totale saldo opgebouwd ruiltegoed op de einddatum vervallen. Eventueel ongebruikt tegoed kan niet gerestitueerd worden.

Veel gestelde vragen:

Hoe lang en wanneer is het tegoed geldig?

Het tegoed is maximaal 150 dagen geldig. De termijn start op de dag van afmelden. Tip: plan slim als je tegoed eerder ingezet moet worden of juist niet. Het tegoed is kindgebonden. Het kan niet ingezet worden voor broertjes/zusjes. Het tegoed is opvangsoort gebonden. Het tegoed uit de dagopvang kan niet gebruikt worden in de buitenschoolse opvang en andersom. Het tegoed is na de einddatum plaatsing (einde contract) niet meer in te zetten op de einddatum vervalt het volledige saldo. Eventueel ongebruikt tegoed kan niet gerestitueerd worden.

Hoe kan ik mijn tegoed inzetten?

In de app kan je via de opvangkalender incidentele opvang aanvragen, dit zal altijd door medewerkers van onze afdeling plaatsing worden behandeld. Uiteraard kan je bij eventuele vragen altijd terecht bij medewerkers van onze afdeling plaatsing. Zij controleren de bezetting op de groep, zetten indien mogelijk de extra opvang in het systeem en bevestigen de aanvraag. Volledig zelf inplannen is helaas niet mogelijk.

Het tegoed is in te zetten voor zowel hele als halve opvangdagen op alle dagen van de week. Het tegoed is alleen in te zetten als er voldoende uren in het tegoed zitten en de aangevraagde opvang binnen de contractweken valt. Extra opvangdagen deels vanuit het tegoed en de rest tegen bijbetaling is niet mogelijk. Extra opvang toch niet nodig? De ingezette uren uit het tegoed kunnen helaas niet meer teruggegeven worden.