Ouders & Zazou

Iedere dag opnieuw vertrouwt een groot aantal ouders hun kinderen toe aan onze medewerkers. Deze medewerkers nemen de zorg voor de kinderen met liefde op zich en houden hierbij rekening met ieder kind. Om dat zo goed mogelijk te doen, is het belangrijk om nauw contact te hebben met de ouders. Zij kennen hun kind immers als geen ander.

Dit oudercontact vindt onder andere plaats bij het brengen en ophalen van je kind. Er vindt hierbij een kort gesprek plaats over hoe het met je kind gaat en of hoe de dag van je kind is verlopen. Soms zijn er bijzonderheden die voor medewerkers fijn zijn om te weten. Misschien zijn er bijzondere familieomstandigheden of is een kind vol van zijn nieuwe hobby.

Naast het contact over de dagelijkse belevenissen van de kinderen, worden ouders ook geïnformeerd over andere zaken, zoals een zwangerschapsverlof van een medewerker of een verbouwing op een locatie. Dergelijke berichten ontvangen ouders via de ouderapp en of via deze nieuwe website.

Over algemene zaken worden ouders geïnformeerd via de nieuwsknop op deze website, via e-mail of via de ouderapp. Verder kunnen ouders vanaf januari 2024 in Doenkids. Hier zijn de activiteiten en de samengestelde programma’s te vinden die worden uitgevoerd binnen Zazou.

Oudercommissie

Om te zorgen dat het oudercontact goed verloopt, maken we ook gebruik van oudercommissies. Kinderopvang Zazou heeft dan ook verschillende oudercommissies, zo heeft iedere locatie een oudercommissie en is er een centrale oudercommissie. We willen ouders graag goed informeren en betrekken bij de organisatie. Dit gebeurt door regelmatig overleg van het management met de centrale oudercommissie over allerhande onderwerpen. De centrale oudercommissie heeft dan weer regelmatig overleg met de oudercommissies van de verschillende locaties. Op deze manier worden de belangen van de kinderen en de ouders behartigd.

Meer informatie over het ruilen van dagen, de oudercommissies en de ouderapp vind je hier: