Oudercommissie

Zazou wil ouders graag goed informeren en betrekken bij de organisatie. We gebruiken hiervoor diverse kanalen, een daarvan is meerdere keren per jaar het overleg met de (centrale) oudercommissies. Zij dragen o.a. de zorg voor de belangen van ouders en kinderen binnen onze opvang en kunnen het management adviseren.

Even voorstellen

Zazou heeft een centrale oudercommissie waarin alle locaties (drie KDV locaties en drie BSO locaties) zijn vertegenwoordigd. De twee grote kinderdagverblijf locaties (Kleiweg 310 en Prinses Margrietlaan) hebben ook een eigen locatie-oudercommissie. En voor de drie BSO locaties is er een gezamenlijke BSO oudercommissie. 

De oudercommissie heeft als doel om in samenwerking met Zazou de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. De oudercommissie geeft advies over diverse aspecten van de opvang, zoals pedagogisch beleid, voeding, openingstijden en tarieven. De onderwerpen waarop de oudercommissie adviesrecht heeft zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. 

De oudercommissie vergadert een paar keer per jaar, waarbij de centrale oudercommissie aan tafel zit met het management van Zazou en de locatie-commissie met de leidinggevende van de betreffende locatie. In de centrale oudercommissie zitten: 

– Eva Osinga vertegenwoordigt de BSO-oudercommissie waar ze samen met Annet Bots en Ilse Meerman in zit. 

– Arno Bastiaanse vertegenwoordigt de locatie-oudercommissie van KDV Prinses Margrietlaan waar hij samen met Lotte Wit en Anne-Eva Speeks in zit. 

– Liesbeth Meeuse vertegenwoordigt de locatie-oudercommissie van KDV Kleiweg 310 waar ze samen met Titia van de Water, Martine Beyer en Vicky Charlois in zit. 

– Jasper Thissen vertegenwoordigt kinderdagverblijf locatie Koraalstraat. 

Heb je vragen aan de centrale oudercommissie of aan een van de locatiecommissies? Of wil je ook meedenken en je aansluiten bij een van de commissies? Stuur een mail naar: oudercommissiezazou@gmail.com (en vermeld erbij over welke locatie je mailt).

Ook interesse in een van de Oudercommissies (OC)?

We zijn nog op zoek naar leden voor de locatie-OC’s. Dus lijkt het je leuk om een locatie-OC mede op te zetten en daarin mee te denken met Zazou over beleidsmatige stukken, het wel en wee binnen de locatie en af en toe wat te organiseren voor de ouders, meld je dan vooral aan.

Dit kan je doen via het e-mailadres: oudercommissiezazou@gmail.com Twijfel je of wil je gewoon wat meer weten over de OC zoek ons dan vooral op. Dit kan via de mail, maar natuurlijk ook aan de deur bij de opvang.